UFABET

UFABET

เขียนเพื่อวันสิ้นโลก

เขียนเพื่อวันสิ้นโลก

วันนี้ฉันกำลังสร้างการเปิดเผยอะไร ฉันป้อนหัวหอมเปล่าสองแผ่น กระดาษคาร์บอนคั่นกลาง ผ่านแท่นพิมพ์ดีดของฉัน ฉันหยุดสักครู่ จำเรื่องตลกนี้ ผู้ชายคนนี้ขึ้นรถบัส เริ่มงาน แต่ฉันไม่เขียนเรื่องนั้น แต่ฉันเริ่มต้นเรื่องราว 302 ของฉันเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลก ฉันเหยียดนิ้วออกเหนือกุญแจ มองออกไปนอกหน้าต่าง เมื่อฉันได้กระท่อมหลังนี้เป็นครั้งแรก...

Continue reading...