666slotclubAUSC เปิดตัวคู่มือปกป้องกีฬา

666slotclubAUSC เปิดตัวคู่มือปกป้องกีฬา

สภากีฬาแห่งสหภาพแอฟริกา (AUSC) ได้เปิดตัวคู่มือ666slotclubผู้ปฏิบัติงานฉบับใหม่เพื่อช่วยปกป้องเด็กและผู้ใหญ่ที่อ่อนแอในการเล่นกีฬาสภากีฬาแห่งสหภาพแอฟริกา (African Union Sport Council) ได้เปิดตัวคู่มือเล่มใหม่ที่มี

เป้าหมายในการปกป้องเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความเปราะบาง

ในการเล่นกีฬาในแอฟริกา บริบท ‘การปกป้องในกีฬาและการกีฬาเพื่อการพัฒนา (S4D) ในแอฟริกา: คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ’ ได้รับการพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจาก Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกีฬาระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาในแอฟริกา (S4DA) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (BMZ)

‘การปกป้องในบริบทการกีฬาและการกีฬาเพื่อการพัฒนา (S4D) ในแอฟริกา: คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ’เป็นคู่มือที่ครอบคลุมซึ่งให้แนวทางทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้มาตรการป้องกันในกีฬา แม้ว่าจะเป็นการเขียนและพัฒนาสำหรับบริบทของแอฟริกา แต่คู่มือเล่มนี้ควรเป็นที่สนใจขององค์กรกีฬาและผู้ปฏิบัติงานทั่วโลก

แหล่งข้อมูลจะพิจารณาว่าองค์กรด้านกีฬาสามารถใช้นโยบายและขั้นตอนในการปกป้องเด็กและผู้ใหญ่ที่อ่อนแอจากอันตรายที่ไม่เกิดขึ้นได้อย่างไร คู่มือนี้ยังให้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องผู้อำนวยความสะดวก รวมทั้งโค้ช ครู และผู้นำระดับเดียวกันสำหรับผู้เข้าร่วมที่มี

ส่วนร่วมและชุมชนในวงกว้าง

ดร.เดซิอุส ชิปันเดผู้ประสานงาน (หัวหน้า) ของสภากีฬาแห่งสหภาพแอฟริกา ยินดีกับการเปิดตัวแหล่งข้อมูลที่ระบุว่า “คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพใหม่นี้เป็นไปได้ด้วยการสนับสนุนของ GIZ จะมีส่วนสำคัญต่อการทำความเข้าใจและดำเนินการปกป้องกีฬาในแอฟริกา . กีฬาควรปลอดภัย ครอบคลุม และสนุกสนานสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน และทุกคนที่ทำงานในกีฬามีหน้าที่ดูแลให้ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถทำได้อย่างปลอดภัย แหล่งข้อมูลใหม่นี้จะนำไปสู่วาระ 2063: แอฟริกาที่เราต้องการ”

นอกจากนี้ นักกีฬาอย่างLydia Hatzenbergผู้สอนที่ Namibian Football Association เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องในการทำงานประจำวันของพวกเขาว่า “การปกป้องเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปกป้องเด็กและผู้ใหญ่จากอันตราย การล่วงละเมิด และการละเลย ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและ ผู้ใหญ่มีความสำคัญในการจัดการปฏิสัมพันธ์ที่โรงเรียน ที่ทำงาน และภายในชุมชน การดำเนินการตามนโยบายการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นให้เด็กและผู้ใหญ่ในการระบุ วิเคราะห์ และรายงานพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงภายในสภาพแวดล้อม ทุกคนโดยไม่คำนึงถึง ด้านอายุ เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ควรจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากอันตราย การล่วงละเมิด หรืออคติ”666slotclub

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์